UA-99586945-1 UA-99586945-1

Fri häst. Vad menas med fri?

Hästen ska vara på ett så stort område att den kan röra sig utan att den behöver bry sig om mig (men kan se mig). Hästen har inte grimma eller dylikt och den får möjlighet att uttrycka rörelse med fart, typ trav och galopp utan min påverkan. Hästen skall vara bekväm med platsen och känna sig ”hemma”. Den får komma och gå som den behagar. Ibland är hästen helt ointresserad av mig.

 

Ledare. Vara en ledare som hästen följer före sin egen vilja. Vad menas?

För att hästen ska uppfatta mig som sin ledare behöver jag vara säker och medveten om min energi och mina kroppsrörelser – allt jag gör har betydelse för hästen.

Jag behöver vara medveten om att hästen reagerar snabbt och jag skall ha klara tankar om hur jag ska bemöta hästen.

En ledare behöver med lugn och bestämdhet reagera på hästen i varje stund vilket inte är detsamma som att agera, ibland är ledarens reaktion stillhet, jordning och lugn och att låta hästen hitta samma lugn i sin takt. Ibland ska ledaren bemöta med en snabb impuls/rörelse som tar hästen bort från sitt beteende, sin attityd eller sin bana/väg.

Ledaren har koll. Bra ledare behöver se omgivningen och vara vaksam, skyddande och kunna leda hästen till lugn och bekvämlighet för hästen – och vara tryggheten och lugnet, hästen skall kunna lita på sin ledare – alltid!

Jag behöver känna och uppleva att det som sker är på riktigt, en häst ljuger inte, hästen är precis som den är just i nuet, (inga hämndtankar, baktankar eller förställande/låtsas som människor kan göra). Hästen är inte som igår, hästen är inte likadan imorgon och den är inte ens som den var för en liten stund sedan. Hästen är här och nu. (dock kan en häst ha stresshormoner och känna stress i mer än 20 minuter efter att stressretningen försvunnit).

Ledaren behöver vara skärpt och vaken med alla sinnen (upptäcka saker, helst före hästen – vara förutseende, eller åtminstone se det hästen ser och ta hand om situationen på det sätt som hästen förstår. Jag kan t ex ta hand om situationen genom ta bort fokus, skapa rörelse, ge uppgift eller med lugn/jordning/andning skapa stillhet, eventuell gäspa eller sjunga.)*

Jag får aldrig tvinga eller ha förväntningar. (hästen gör det den gör och jag kan svara på det – i mitt svar kan jag se resultat, är hästens reaktion på det jag gör bra eller tycker jag det blev dåligt? Blev det dåligt får jag tänka till och göra på annat sätt). Hästar följer, det ligger i hästens natur att följa.

Jag behöver vara mig själv, i balans, känna min egen energi och för det mesta utan känslomässiga reaktioner (vanlig reaktion när vi människor blir rädda är aggression, vi behöver kunskaper/vishet så att vi inte behöver bli rädda).

Jag skall veta vad jag kan påverka och vad jag skall avstå från att påverka.

Jag behöver reagera snabbt och säkert, annars inte reagera alls.

Allt skall ske i ett flöde när jag vill påverka annars skall jag avstå.

Vet jag instinktivt behoven så skall jag göra det som behövs.

Alltid ödmjuk – hästen ljuger inte, hästen har rätt, jag är inte bättre än hästen.

Att glädjas åt de svar jag får från hästen, har jag något att lära mig?

– – – – Hästen speglar människan sägs det ofta – tänkvärt! – – – –  

 

* Hur du skall göra i mer besvärliga situationer bör du tidigt lärt dig av din häst genom att du har skapat dialog med hästen i en bekväm, lugn miljö ock alltså redan har början på partnerskap, så allra först: 
Lär känna hästen i en miljö där hästen är bekväm, var med hästen utan grimma i hage där den kan vara i kontakt med ditt ärliga jag(utan förväntningar) och där hästen kan och får gå iväg utan din påverkan. Här kan du sedan experimentera med att hälsa och flytta på hästen och se hästens reaktioner. Hur reagerar hästen på dig? Vilka känslor får du? Kan du vara i ro? Kan hästen vara i ro med dig? Kan du föreställa dig att vara en häst i hagen? Detta är en bra utgångspunkt för att knyta an till hästen – imponera på hästen – hästar följer den som har koll, är lugn, klok och vettig(klarsynt).

UA-99586945-1